Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za důvěrná a jsou naším systémem adekvátně chráněna proti zneužití. Veškeré údaje využíváme výhradně za účelem bezproblémového vyřízení Vaší objednávky. Telefonní číslo je vhodné zadat, aby se s Vámi dopravce mohl spojit v případě problému s doručením.

Nikdy:

  • neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (dopravní společnost, banka apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
  • neposíláme nevyžádanou poštu (spam) na Vaši e-mailovou adresu

Dáte-li nám souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zaručujeme Vám, že od nás dostanete nejvýše 2x ročně email s nabídkou nového zboží nebo speciální slevové akce. Některé slevové akce bývají neveřejné, a jsou určeny pouze našim stávajícím zákazníkům jako výraz poděkování za jejich podporu našemu obchodu. Dát souhlas se zasíláním obchodních sdělení se tedy rozhodně vyplatí!

Zasílání obchodních emailů můžete kdykoliv velmi jednoduše zrušit.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka zcela odstranit z naší databáze.

Ochrana osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 - GDPR

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je společnost AG Trade & Invest, s.r.o., se sídlem Praha 10, nám. Přátelství 1518/2, e-mail info(zavináč)lagartija.cz, tel. +420 77 66 22 031, dále jen "Správce". Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací. Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby. V případě prodeje umyvadel, kde je záruční doba neomezená, vaše údaje zpracováváme pod dobu trvání záruky nebo do vašeho odvolání souhlasu. V případě vašeho odvolání souhlasu záruční doba končí dnem odvolání souhlasu.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Abychom vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.