Vážení zákazníci,

při výrobě glazovaných obkladů důsledně dbáme na zachování tradičních postupů ruční výroby, náročných na čas i na lidské zdroje, což není levná záležitost. Chceme, aby na každém kusu obkladu bylo vidět, že jde o nezaměnitelný, ručně vyrobený originál. V následujícím článku se Vám pokusíme představit různé druhy záměrně vytvořených estetických nedokonalostí, které však nepovažujeme za vady. Naopak je vnímáme jako "punc pravosti" našich obkladů.

V případě objednávky přes internet proto prosím počítejte s možností, že se mezi dodanými obklady mohou vyskytnout i kusy s těmito nepravidelnostmi.

Pokud jsou Vaše preference jiné - a my to bez výhrad respektujeme -, rádi Vás uvítáme v našem showroomu, kde si můžete vybrat jednotlivé kusy obkladů sami a přesně podle svých představ.

Nepravidelnosti ve zbarvení

Barevné pigmenty, které po vypálení vytvoří glazuru, jsou na hliněné destičky nanášeny vždy ručně. V závislosti na použité technice (máčení, nanášení špachtlí, nanášení štětcem) je pigment nanesen nestejnoměrně, a v důsledku toho vznikají i na jednobarevných plochách charakteristické fleky. Řada výrobců konvenčních obkladů se tuto flekatost snaží napodobit, avšak stroj vždy udělá fleky pravidelné.

Prosvítající hliněný podklad

Při ručním nanášení glazury se může stát, že na některých místech je glazura tenčí a prosvítá skrze ni podklad z pálené hlíny. To opět zvyšuje rustikalitu celku, kdy jeden z obkladů "vyčnívá z řady".

Defekty glazury

Výjimečně se může stát, že se glazura při vypalování na některém místě zcela neslije a vznikne nepravá prasklina. Nejedná se o defekt - prasknutí glazury, nýbrž o artefakt vzniklý v důsledku ruční výroby, v jejím průběhu. Pro nepravou prasklinu je charakteristické, že její okraje jsou zaoblené. Zaoblení vzniká slitím tavené směsi například k okrajům drobných nečistot, které na obkladu v peci ulpěly.

Tento artefakt bohužel není příliš častý, výrazně však zvyšuje celkový starobylý a rustikální dojem z díla.

Nerovnosti hliněného podkladu

Jakékoliv nerovnosti hliněné destičky, jsou-li dobře zaglazovány, nepovažujeme za chybu, ale opět za "znaménko krásy".

Drobné tečky neslité glazury

Tyto tečky (na obrázku vlevo) vznikají původně jako drobné bublinky při nanášení glazury, které prasknou a tavená směs se v jejich místě neslije. Opět je nepovažujeme za vadu, vzhledem k tomu, že jde o artefakt vzniklý v průběhu výroby v důsledku ručního postupu.

Nepravidelnosti okrajů

Vznikají na již vypálené hliněné destičce buďto jako napravidlenosti okrajů (na předchozím obrázku vpravo) nebo jako nepravý ulomený růžek. Hliněná destička s tímto artefaktem je následně kompletně zaglazována a podruhé vypálena - z tohoto důvodu tyto projevy považujeme za žádoucí znak ruční práce. Zde zobrazené artefakty jsou v zastiženy v krajní intenzitě, v praxi bohužel nejsou tak časté a viditelné.

Zprohýbané obklady

Ke zprohýbání obkladů dochází v důsledku nestejnoměrných tepelných podmínek v plynové peci a také tím, že je použita nelisovaná hrnčířská hlína bez aditiv. Oproti podkladu se obklady prohýbají konvexně i konkávně, vždy však nejvýše do 1 mm.

Zprohýbání obkladů je ve skutečnosti tou nejcennější estetickou devizou, protože vedle nefalšované nepravidelnosti barevné dodávají obložené ploše ještě další, třetí rozměr. Obklady ve větší ploše tak vypadají neuvěřitelně plasticky, což je něco, čeho se při sériové výrobě nedá nikdy dosáhnout.

Uštípnutý růžek

Takto odštípnutá glazura (s ostrým okrajem) vznikla až po vypálení, tedy nikoliv v průběhu výroby, nýbrž při následné manipulaci. Proto ji za artefakt nepovažujeme, a pokud se Vám takový kus dostal do ruky, je tomu tak omylem - někdy jeden kus unikne výstupní vizuální kontrole jak u výrobce, tak v našem obchodě. Tato vada je samozřejmě důvodem k bezplatné výměně.

Je však dobré vědět, že drobné nepravidelnosti okrajů, a to včetně mikroskopicky odštípnuté glazury, ruší hlavně na nenainstalovaných obkladech. Jakmile je jednou nalepíme a zaspárujeme, opticky zcela zaniknou.