Certifikát bezolovnatosti

Níže naleznete certifikát bezolovnatosti pigmentů, které v naší glazuře používáme.

Překlad certifikátu:

Věc: Oznámení o výsledku analýzy keramiky

Guanajuato 11. dubna 2008

C. Maria de los Angeles V
...

V souladu se zkušebním listem č. 11011530 týkajícího se vzorků předaných k přezkoušení dne 23. ledna 2008, Vám sděluji výsledky analýzy provedené Státní laboratoří veřejného zdraví v Guanajuatu podle Oficiální mexické normy č. NOM-009-SSA-1993 o zkušebních metodách na zjištění solubilního olova a kadmia v glazované keramice, jejichž maximální přípustné hodnoty jsou určeny normou č. NOM-010-SSA1-1993 o zdravotních požadavcích na výrobky z glazované keramiky a limitech solubilního olova a kadmia, a to podle následujícího popisu analyzovaných vzorků:

POPIS

KLASIFIKACE

VÝSLEDEK

OLOVO

VÝSLEDEK

KADMIUM

NORMA

OLOVO

NORMA KADMIUM

Obklad

výrobek plochý malý

3.2

---

5

---

Umyvadlo

výrobek dutý velký

3.15

---

5

---

Závěr: VÝROBKY ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

S pozdravem

„Guanajuato, jdeme s tebou“

Vedoucí odboru veřejného zdraví č. 1

Dr. Rafael Sanchez Leyva